2020 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2003-2009
Photography is not my main discipline. Since 15 years that's been music. In my own work, I regard divisions between photography, art, music and design as undesirable. I spend time and energy in interaction between these disciplines.
This results in different work compared to what's generally accepted. The sum is more than the seperate parts together.
Experience it.


Most of the photos in this section are taken while cycling through the south of the Netherlands, North Brabant and Gelderland, with just a small digital camera (16 and later 20 MP).

Cutouts and other editing are avoided as much as possible.

Many of the images reveal a fascination for monumental heritage in the rural area. Trying to capture these historic locations with a minimum of means turned out to be a challenge.

Fotografie is niet mijn belangrijkste discipline. Sinds 15 jaar is dat muziek. Ik beschouw in mijn eigen werk opdelingen tussen fotografie, kunst, muziek en design als ongewenst. Ik besteed tijd en energie aan interactie tussen deze disciplines.
Dit resulteert in ander werk dan wat algemeen geaccepteerd is. De som is meer dan de verschillende delen samen.
Ervaar het.

De meeste van de foto's in deze sectie zijn genomen tijdens het fietsen door het zuiden van Nederland, Noord-Brabant en Gelderland, met slechts een kleine digitale camera (16 en later 20 MP).

Uitsnedes en andere manipulaties zijn zo veel mogelijk vermeden.

Veel van deze beelden tonen een fascinatie voor monumentaal erfgoed in het rurale gebied. Deze historische locaties proberen te vangen met een minimum aan middelen bleek een uitdaging.