De .pdf van onderstaand boek in wording is niet meer publiek toegankelijk of te downloaden ten behoeve van de privacy.
Wilt u dit 288 pagina's tellende en van vele kleurrijke foto's en illustraties voorziene e-book voor 25,- euro digitaal ontvangen?
Stuur mij dan een e-mail voor de gegevens.

Het eerste deel van dit genealogisch onderzoek heeft gedurende iets meer dan 15 jaar plaatsgevonden en is nu min of meer afgerond.

Op dit moment is het tweede deel van dit genealogisch onderzoek gestart, het Rode DNA Project. Dit betreft de genetische genealogie,
DNA-onderzoek naar het mannelijk Y-chromosoom.

Wilt u weten of u of een mannelijk familielid behoort tot dezelfde haplogroep en subhaplogroep behoort als ik en/of meer zekerheid over
uw mogelijke afstamming in een mannelijke lijn van de heren van Rode? Dan nodig ik u bij deze graag uit deel te nemen aan dit onderzoek.

De eerste stap is u aan te melden via mijn e-mailadres roberthendrikvandervelden@gmail.com
Ik informeer u dan veilig, vertrouwelijk en met alle respect voor uw privacy over de mogelijkheden.

Hartelijke groet,Robert van der Velden