mixed media
paintings
drawings
graphic
photographic
early work
Imaging art is not my main discipline. Sinds 15 years that's been music. In my own work, I regard divisions between photography, art, music and design as undesirable. I spend time and energy in interaction between these disciplines. This results in different work compared to what's generally accepted. The sum is more than the seperate parts together. Experience it.
Beeldende kunst is niet mijn belangrijkste discipline. Sinds 15 jaar is dat muziek. In mijn eigen werk beschouw ik opdelingen tussen fotografie, kunst, muziek en design als ongewenst. Ik besteed tijd en energie aan interactie tussen deze disciplines. Dit resulteert in ander werk vergeleken met wat algemeen geaccepteerd is. De som is meer dan de verschillende delen samen. Ervaar het.