De .pdf van het boek in wording betreffende mijn genealogisch onderzoek is publiek toegankelijk en te downloaden door op onderstaande
afbeelding te klikken, op de link 'book' in het menu of hier

De bijbehorende stambomen en genealogie vindt u door in het menu op de link 'genealogy' te klikken.

Het eerste deel van dit genealogisch onderzoek heeft gedurende iets meer dan 15 jaar plaatsgevonden en is nu min of meer afgerond.

Op dit moment is het tweede deel van dit genealogisch onderzoek gestart, het Rode DNA Project. Dit betreft de genetische genealogie,
DNA-onderzoek naar het mannelijk Y-chromosoom.

Wilt u weten of u of een mannelijk familielid behoort tot dezelfde haplogroep en subhaplogroep behoort als ik en/of meer zekerheid over uw
mogelijke afstamming in een mannelijke lijn van de heren van Rode? Dan nodig ik u bij deze graag uit deel te nemen aan dit onderzoek.

De eerste stap is u aan te melden via mijn e-mailadres info@robertvandervelden.nl
Ik informeer u dan veilig, vertrouwelijk en met alle respect voor uw privacy over de mogelijkheden.

Hartelijke groet,Robert van der Velden