A L L I A N T I E   F O R M U L E

De Alliantie Formule is een systeem voor een betere geestelijke gezondheidszorg en volksgezondheid, maar ook voor een betere veiligheid.
De formule is uitgevonden en doorontwikkeld sinds medio 2015. Vanaf september 2016 is versie 2.2 gepubliceerd op het web en betreft het
een innovatie. De complete formule is strikt geheim wegens octrooibescherming.

Versie 3.0 editie hyper licht heeft 50 pagina's en kan zo bijvoorbeeld in procedures online worden geplaatst (1,9 MB).

Versie 3.0 editie ultra licht heeft 81 pagina's en kan zo gemakkelijk als een boekje gebonden worden of per e-mail worden verzonden (2,3 MB).

Versie 3.0 editie super licht is niet openbaar toegankelijk, biedt achtergrondinformatie en heeft 99 pagina's (editie licht zonder de procedures).

Versie 3.0 editie extra licht heeft 309 pagina's en 6 geanonimiseerde - waarvan 5 tuchtrechtelijke - procedures; alle procedures zijn nog niet
compleet toegevoegd.

Versie 3.0 editie licht is eveneens niet openbaar toegankelijk, biedt achtergrondinformatie en heeft 324 pagina's.

De historische aspecten en begrippen van de Alliantie Formule 3.0 zijn ook los te downloaden (1 MB): AF 3.0 Begrippen